105/IX/2015 KRRP

Title

105/IX/2015 KRRP

Description

Uchwała Nr 105/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych

Data

Kadencja

IX