107/IX/2015 KRRP

Title

107/IX/2015 KRRP

Description

Uchwała Nr 107/IX/2015 KRRP z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia w okręgowych izbach radców prawnych wyborów delegatów na XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz liczby tych delegatów, a także przedstawicieli aplikantów radcowskich

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący