42/VII/2008 KRRP

Title

42/VII/2008 KRRP

Description

Uchwała Nr 42/VII/2008 KRRP w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Data

Status

obowiązujący