320/IX/2016 Prezydium KRRP

Tytuł

320/IX/2016 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 320/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Data

Kadencja

IX

Status

nieobowiązujący