135/IX/2016 KRRP

Title

135/IX/2016 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 135/IX/2016 KRRP z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przedłożenia XI Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych projektu uchwały w sprawie wytycznych działania samorządu i jego organów na lata 2016-2020

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący