3/X/2016 KRRP

Title

3/X/2016 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 3/X/2016 KRRP z dnia 19 listopada 2016 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący