26/X/2017 KRRP

Title

26/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 26/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący