20/X/2017 Prezydium KRRP

Tytuł

20/X/2017 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 20/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący