38/X/2017 Prezydium KRRP

Title

38/X/2017 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 38/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zamiany przedstawiciela samorządu radców prawnych wskazanego do składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 roku

Data

Kadencja

X

Dziedzina