27/IX/2014 KRRP

Tytuł

27/IX/2014 KRRP

Opis

Uchwała KRRP nr 27/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. zmieniająca Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący