44/X/2017 Prezydium KRRP

Title

44/X/2017 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 44/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego radców prawnych wchodzących w skład redakcji dwumiesięcznika samorządu radców prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący