34/X/2017 KRRP

Title

34/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA nr 34/X/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2017

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący