28/IX/2014 KRRP

Tytuł

28/IX/2014 KRRP

Opis

Uchwała Nr 28/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Funduszu Promocji Zawodu oraz Funduszu Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący

Uwagi

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r. z wyjątkiem:
1) § 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.;
2) § 3 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.