29/IX/2014 KRRP

Tytuł

29/IX/2014 KRRP

Opis

Uchwała KRRP nr 29/IX/2014 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu KRRP na rok 2014

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący

Uwagi

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2014