50/X/2017 KRRP

Title

50/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 50/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie logo Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący

Dziedzina