106/X/2017 Prezydium KRRP

Tytuł

106/X/2017 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 106/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu przyjmowania stanowisk Prezydium Krajowej Rady Radców w trybie obiegowym

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący