71/X/2017 KRRP

Title

71/X/2017 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 71/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Data

Kadencja

X

Nr Zjazdu

VII

Status

obowiązujący

Dziedzina