162/X/2018 Prezydium KRRP

Title

162/X/2018 Prezydium KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 162/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący