78/X/2018 KRRP

Title

78/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 78/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkolenia "Najnowsze tendencje, praktyka i orzecznictwo w prawie IT"

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący