79/X/2018 KRRP

Title

79/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 79/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkolenia "Polskie i europejskie prawo antydyskryminacyjne"

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący