81/X/2018 KRRP

Title

81/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 81/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie kierunku prac nad zmianami Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący