Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 6 listopada 2017 r.

Title

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 6 listopada 2017 r.

Description

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie niektórych rozwiązań zawartych w przedłożonym projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Data

Kadencja

X