Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 30 listopada 2017 r.

Title

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 30 listopada 2017 r.

Description

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie proponowanych zmian modelu organizacji aplikacji

Data

Kadencja

X