294/X/2018 Prezydium KRRP

Tytuł

294/X/2018 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący