96/X/2018 KRRP

Title

96/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 96/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący