40/IX/2014 KRRP

Title

40/IX/2014 KRRP

Description

Uchwała Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący

Uwagi

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. b oraz pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.