101/X/2018 KRRP

Title

101/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 101/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r.
w sprawie czynności mających na celu zakup lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Krajowej Izby Radców Prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący