109/X/2018 KRRP

Title

109/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 109/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2019

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący