121/X/2018 KRRP

Title

121/X/2018 KRRP

Description

UCHWAŁA Nr 121/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący