SK-23.02.2017-TK

Title

SK-23.02.2017-TK

Description

Tajemnica zawodowa

Data

Tematyka Stanowiska KEiWZ

zobowiązanie radcy prawnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trakcie kontroli skarbowej do przedłożenia dokumentów finansowych (przede wszystkim faktur VAT wystawionych klientom)(SK-23.02.2017-TK) - art. 3 ust. 3 URP, art. 106a - 106e UPTU, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 286 § 1 UOP ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa