424/X/2019 Prezydium KRRP

Title

424/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 424/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 6 lutego 2019 r. – w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący