474/X/2019 Prezydium KRRP

Title

474/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 474/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 4 kwietnia 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad współpracy Krajowej Rady Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący