488/X/2019 Prezydium KRRP

Title

488/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 488/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 9 maja 2019 r. – w sprawie wpisu na listę ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący