498/X/2019 Prezydium KRRP

Title

498/X/2019 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 498/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 30 maja 2019 r. – w sprawie delegowania radców prawnych do składu zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący