67/IX/2014 Prezydium KRRP

Tytuł

67/IX/2014 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała Nr 67/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący