Browse Items

Uchwała KRRP_93_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 93/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego z okazji 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych oraz zasad jego przyznawania

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_487_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 487/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych III Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej: Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_482_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 482/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu korzystania z platformy e-KIRP Krajowej Izby Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_481_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 481/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu Turnieju Arbitrażowego dla Studentów Szkół Wyższych w roku 2022

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_468_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 468/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych IV edycji Global Legal Hackathon – maratonu programowania w branży prawniczej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_459_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 459/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL) w 2022 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_457_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 457/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych 153. Konferencji Podatkowej „Kodeks karny skarbowy – unormowania i praktyka”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_445_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 445/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_425_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 425/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. „Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych” z okazji Światowego Dnia Wyborów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_90_XI_2022.pdf
Uchwała nr 90/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2022

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2