Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Etyka"

Stanowisko  stała obsługa dwóch spółek a konflikt interesów.pdf
Stanowisko OBSiL KRRP z dnia 7 stycznia 2016 r. w przedmiocie stałej obsługi prawnej dwóch spółek a konflikcie interesów

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 25 listopada 2015 r. w sprawie tajemnicy zawodowej radcy prawnego w postepowaniu cywilnym (1).pdf
Stanowisko OBSiL z dnia 25 listopada 2015 r. w przedmiocie tajemnicy zawodowej w postępowaniu cywilnym

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 1 października 2015 r. w sprawie tajemnicy zawodowej w zw. z żądaniem komornika w trybie art. 761 K.P.C..pdf
Stanowisko z dnia 1 października 2015 r. w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 K.P.C.

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-12-stycznia-2015-r.-dot.-wykonywania-zawodu-przez-radcę-prawnego-w-państwowej-jednostce-organizacyjnej-poddawanej-kontroli.pdf
Stanowisko z dnia 12 stycznia 2015 r. dot. wykonywania zawodu przez radcę prawnego w państwowej jednostce organizacyjnej poddawanej kontroli

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-17-listopada-2014-r.-dotyczące-formy-wykonywania-zawodu-przez-radcę-prawnego.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytania:Czy radca prawny wykonujący zawód w ramach jednoosobowej kancelarii, może równoległe (jednocześnie) wykonywać zawód w ramach spółki komandytowej, w której będzie pełnił rolę jedynego komplementariusza. Jedynym przedmiotem działalności sp. k. będzie działalność prawnicza (świadczenie usług prawnych) - jako typowa kancelaria prawna w formie organizacyjnej sp.k. Komandytariuszem takiej…

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-12-listopada-2014-r.dot_.-tajemnicy-zawodowej-radcy-prawnego-III.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytanie:
„ Czy zgoda klienta na złożenie przez radcę korzystnych dla klienta i jego pracowników zeznań może uchylać obowiązek tajemnicy zawodowej?”

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-12-listopada-2014-r.-dot.-tajemnicy-zawodowej-radcy-prawnego-II.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytanie:
„Czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego świadczącego usługi prawne na rzecz spółki handlowej dotyczy także zachowania w tajemnicy informacji dotyczących zachowania pracowników tej spółki, którym radca udziela wsparcia prawnego na zlecenie klienta oraz zachowania osób trzecich uczestniczących w zdarzeniach z udziałem pracowników klienta, o których to faktach radca…

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko-z-dnia-12-listopada-2014-r.-dot.-tajemnicy-zawodowej-radcy-prawnego-I.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytanie:
„Czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego powołanego jako świadek w postępowaniu karnym dotyczy także informacji o przebiegu zdarzeń, które zostały utrwalone w postaci nagrania wideo, które to nagranie jest publicznie dostępne np. w sieci Internet (a więc są to informacje tak, czy inaczej publicznie dostępne)?”

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

stanowisko-z-19-sierpnia-2014-r.-konflikt-interesów.pdf

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2