Browse Items

  • Collection: III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_182_XI_2021.pdf
Uchwała nr 182/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych

Date:

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_181_XI_2021.pdf
Uchwała nr 181/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zasad współpracy Krajowej Izby Radców Prawnych z innymi podmiotami oraz obejmowania patronatem honorowym Krajowej Rady Radców Prawnych i patronatem honorowym Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_174_XI_2021.pdf
Uchwała nr 174/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu ,,Kryształowe Serce Radcy Prawnego"

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_165_XI_2021.pdf
Uchwała nr 165/XI/2021 Prezydium KRRP w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wydawnictw Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_164_XI_2021.pdf
Uchwała Prezydium KRRP z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_163_XI_2021.pdf
Uchwała Prezydium KRRP z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_162_XI_2021.pdf
Uchwała nr 162/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_161_XI_2021.pdf
Uchwała nr 161/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium KRRP_137_XI_2021.pdf
Uchwała nr 137/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego w sprawie wzorów pieczęci urzędowych potwierdzających prawomocność lub wykonalność orzeczenia sądu dyscyplinarnego.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_120_XI_2021.pdf
UCHWAŁA Nr 120/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich w 2021 roku.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2