Browse Items

  • Collection: III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_182_XI_2021.pdf
Uchwała nr 182/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych

Date:

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_301_XI_2021.pdf
Uchwała nr 301/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

zał. nr 1 do uchwały nr 277_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 277/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie Regulaminu Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów Radcowskich 2021

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_256_XI_2021.pdf
Uchwała nr 257/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Krajową Izbę Radców Prawnych Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_253_XI_2021.pdf
Uchwała nr 253/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych VII Ogólnopolskich Mistrzostw Lekarzy i Prawników w Szachach

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_230_XI_2021.pdf
Uchwała nr 230/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_229_XI_2021.pdf
Uchwała nr 229/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_225_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 225/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem wydarzenia ,,LegalTech Forum 2021. Innowacja w praktyce prawniczej.”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium KRRP_224_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 224/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem KRRP wydarzenia Legal Hackathon

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_Prezydium KRRP_222_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 222/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2