Pomoc

PORUSZANIE SIĘ W SERWISIE.

Na stronie głównej Serwisu znajduje się Wyszukiwarka publikacji prawa samorządowego.

Wszystkie opublikowane w Serwisie Uchwały, opinie i stanowiska, w kolejności od najnowszych do najstarszych znajdują się w zakładce "Wszystkie akty prawne".

Należące do zbioru podstawowych przepisów samorządu radców prawnych akty prawne umieszczone są w zakładce "Podstawowe akty prawne".

Wszystkie publikacje są skategoryzowane wg klucza - nazwy organu ustanawiającego dany dokument. Akty prawne wg. poszczególnych kategorii można przeglądać w zakładce menu pn. "Kategorie".

Dodatkowo większość aktów prawnych przypisano do dziedzin tematycznych: Ustawy ustrojowe, Etyka i wykonywanie zawodu, Doskonalenie zawodowe i aplikacja, Ustrojowe przepisy wewnętrzne, Prowadzenie list i ewidencja, Inne. Ten podział dostępny jest jako podmenu w poz. zarówno "Podstawowe akty prawne" jak i "Wszystkie akty prawne".