Browse Items

  • Collection: II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

Uchwała_KRRP_119_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 119/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_118_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 118/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz uchwałę – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_117_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 117/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_116_XI_2022.pdf
UCHWAŁA Nr 116/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_93_XI_2022.pdf
Uchwała Nr 93/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego z okazji 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych oraz zasad jego przyznawania

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_90_XI_2022.pdf
Uchwała nr 90/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2022

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_89_XI_2022.pdf
Uchwała nr 89/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2022

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_87_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 87/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_86_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 86/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 grudnia 2021 r .zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Uchwała KRRP_85_XI_2021.pdf
Uchwała Nr 85/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniająca Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2