Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Proces legislacyjny"

Stanowisko OBSiL z 31.05.2017 r. do projektu ustawy o zm. ustawy PSP.pdf
W brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka po posiedzeniu z dnia 30 maja 2017 r.

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko OBSiL z 23_02_2017_r.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące założeń planowanej reformy sądownictwa opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 20 stycznia 2017 r.

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 23.02.2017 r. - KRS.pdf
Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 23 stycznia 2017 r.) załączonego do pisma Ministra Sprawiedliwości DL-VI-440-4/16 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko OBSiL do projektu ustawy o zm. ustawy o KSSiP projekt z 06.02.2017.pdf
Stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 stycznia 2017 r.) załączonego do pisma Ministra Sprawiedliwości DL-VI-465-27/16 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2