Browse Items

  • Tematyka publikacji OBSiL is exactly "Sprawy samorządu radcowskiego"

Opinia z 14 kwietnia 2015 r  w sprawie nadawania klauzuli wykonalności orzeczeniom sądów dyscyplinarnych.pdf
Opinia z dnia 14 kwietnia 2015 r. w przedmiocie nadawania klauzuli wykonalności w zakresie kary pieniężnej oraz kosztów postępowania orzeczeniom sądów dyscyplinarnych wydanym w postępowaniach dyscyplinarnych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1778) , a podlegających wykonaniu po jej wejściu w życie

Typ dokumentu: Opinia OBSiL, Dziedzina:

Raport-formy-egzaminu-adowkackiego-w-krajach-europejskich.pdf

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Specjalizacje-prawnicze-w-Europie.pdf

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 30 marca 2015 r. w odpowiedzi na oświadczenie senatora Muchackiego (koszty zastępstwa).pdf
Stanowisko KRRP z 30 marca 2015 r. do oświadczenia senatora Rafała Muchackiego złożonego podczas 71. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca 2015 r.

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 30.10. 2015 r. w sprawie tajemnicy zawodowej radcy prawnego.pdf
Stanowisko OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zapytania w przedmiocie tajemnicy
zawodowej radcy prawnego

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Stanowisko z 18 listopada 2015 r. dot. przedmiotu działalności spółek.pdf
Stanowisko OBSiL z dnia 18 listopada 2015 r. dotyczące przedmiotu działalności spółek, w których wspólnikami są radcowie prawni

Typ dokumentu: Stanowisko OBSiL, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2