Browse Items

  • Data is exactly "2020-02-13"

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_720_X_2020.pdf
Uchwała nr 720/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_729_X_2020.pdf
Uchwała nr 729/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_730_X_2020.pdf
Uchwała nr 730/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_731_X_2020.pdf
Uchwała nr 731/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_732_X_2020.pdf
Uchwała nr 732/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_733_X_2020.pdf
Uchwała nr 733/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_734_X_2020.pdf
Uchwała nr 734/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_735_X_2020.pdf
Uchwała nr 735/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_735_X_2020.pdf
Uchwała nr 735/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_736_X_2020.pdf
Uchwała nr 736/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 13 lutego 2020 r. – w sprawie przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2