556/X/2019 Prezydium KRRP

Tytuł

556/X/2019 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 556/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie zmian w wykazie aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący