703/X/2020 Prezydium KRRP

Title

703/X/2020 Prezydium KRRP

Description

Uchwała nr 703/X/2020 Prezydium KRRP z dnia 15 stycznia 2020 r. – w sprawie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 z siedzibą w Warszawie właściwej dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wyłącznie w 2020 r.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący