9/2013 KZRP

Title

9/2013 KZRP

Description

Uchwała nr 9/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2013 r. w sprawie przekazania wniosków zgłoszonych X Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych do rozpatrzenia przez Krajową Radę Radców Prawnych

Data

Nr Zjazdu

X

Status

obowiązujący