VII. ARCHIWUM

Tytuł

VII. ARCHIWUM

Opis

Uchwały archiwalne (do VII kadencji włącznie)

Items in the VII. ARCHIWUM Collection

127/VII/2010 KRRP
Uchwała Nr 127/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010-2011

Uchwała Nr 487/VI/2005 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad zwalniania aplikantów radcowskich od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania terminu jej płatności i rozkładania na raty

Uchwała Nr 586/III/1995 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wzoru znaku identyfikacyjnego radców prawnych/logo

90/VII/2009 KRRP
Uchwała Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

37/VII/2008 KRRP
Uchwała Nr 37/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 27 września 2008 r. w sprawie powołania Fundacji "Subsidio venire"

14/VII/2008 KRRP
Uchwała Nr 14/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2008 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego biuletynu "Radca Prawny"

8/VII/2008 KRRP
Uchwała Nr 8/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

10/VII/2008 KRRP
Uchwała Nr 10/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji"

36/VII/2008 KRRP
Uchwała Nr 36/VII/2008 KRRP z dnia 27 września 2008 r. o uchwaleniu dobrych praktyk

35/VII/2008 KRRP
Uchwała Nr 35/VII/2008 KRRP z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu aplikacji radcowskiej.