Przeglądaj publikacje

  • Dziedzina zawiera dokładnie "Ustrojowe przepisy wewnętrzne"

UCHWAŁA_KRRP_202_X_2020.pdf
UCHWAŁA Nr 202/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia insygniów samorządu radców prawnych oraz zasad ich używania

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_201_X_2020.pdf
UCHWAŁA Nr 201/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie przedłożenia XII Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych projektu uchwały w sprawie wytycznych działania samorządu i jego organów na lata 2020-2024

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_198_X_2020.pdf
UCHWAŁA Nr 198/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, proponowanego porządku tego Zjazdu oraz sposobu glosowania na tym Zjeździe

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

KRRP_197_X_2020.pdf
Uchwała Nr 197/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 lipca 2020 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

169_X_2019.pdf
Uchwała Nr 169/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

166_X_2019.pdf
Uchwała Nr 166/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2020

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

165_X_2019.pdf
Uchwała Nr 165/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Centrum Mediacji na rok 2020

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

164_X_2019.pdf
Uchwała Nr 164/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2020

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

163_X_2019.pdf
Uchwała Nr 163//2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2020

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

162_X_2019.pdf
Uchwała Nr 162/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2