Browse Items

  • Data is exactly "2010-12-10"

Uchwała_KRRP_6_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 6/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_5_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 5/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_3_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 3/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

75e22bf9a38cf10d9b055afcca4243fe.pdf
Uchwała Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2