Browse Items

  • Data is exactly "2011-02-11"

Uchwała_KRRP_29_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 29/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji do Spraw Etyki

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_24_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 24/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_23_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 23/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_22_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 22/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie Planu Pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała Nr 26/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r.

Typ dokumentu: Uchwała osobowa, Dziedzina:

Uchwała_KRRP_32_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 32/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Tags:

Uchwała_KRRP_21_VIII_2011.pdf
Uchwała Nr 21/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_KRRP_20_VIII_2010.pdf
Uchwała Nr 20/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2